sreevalsan - patient testimonial

02 / 11 / 2017 – ൽ എന്റെ വലതു കണ്ണിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു, തിമിരത്തിനായിരുന്നു. വളരെ നല്ലതുപോലെ കാണാൻ പറ്റുന്നു.മരുന്ന് ഒഴിക്കാനുള്ള വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട്.ഡോക്ടറും മറ്റു സ്റ്റാഫുകളും പെരുമാറ്റവും നല്ലതാരുന്നു. ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്.